سری دوم دتایل های بخش سقف کاذب کناف

شامل :

 • سقف تزیینی – اختلاف سطح با طرح پله ای
 • سقف تزیینی – اختلاف سطح با طرح خط سایه
 • سقف تزیینی – اختلاف سطح با نور مخفی
 • سقف تزیینی – طرح نور مخفی با تیغه های افقی
 • سقف کاذب مقاوم در برابر حریق باکد F90 از پایین (الف)
 • سقف کاذب مقاوم در برابر حریق باکد F90 از پایین (ب)
 • آویز ترکیبی (الف)
 • آویز ترکیبی (ب)
 • پوشش تیر با طرح قوسی
 • جزییات نصب روشنایی سقفی توکار (الف)
 • جزییات نصب روشنایی سقفی توکار (ب)
 • درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان تیپ A