شما می توانید از وبسایت فاز دو کار مبلمان های معماری ، جزییات اجرایی ( دتایل ها ) ، فونت های فارسی ، کاتالوگ ها و اطلاعات فنی ، علائم و نشانه های استاندارد ، دوره های گام به گام آموزشی ، مصالح نوین ، تکنولوژی های جدید و روز دنیا ، روش های اجرایی و … را با لینک مستقیم به صورت رایگان دانلود نمایید.  جدیدترین دتایل های اجرایی را می توانید در این سایت به صورت رایگان دانلود و از آن استفاده نمایید.